Hela den här artikeln är en ANNONS från Bollnäspartiet

Bollnäspartiet vill fortsätta utveckla vård och omsorg: “Ska kunna åldras med värdighet”

Bollnäspartiet har den senaste mandatperioden drivit frågor om rätten att åldras i en bra boendemiljö med kompetent personal. Frågor de vill fortsätta arbeta för.
– I Bollnäs kommun ska man kunna åldras med värdighet, säger Bengt-Olof Staffas, Bollnäspartiet.

För Bollnäspartiet är rätten till bra livskvalitet för alla, oavsett ålder, en prioriterad fråga. De menar att Bollnäs kommun har alla möjligheter att skapa en bra, modern och fungerande äldreomsorg där människor trivs.

– I Bollnäs är det många som arbetar inom vård och omsorg och det finns en otrolig kompetens, det är viktigt att vi lyssnar och tar vara på den, säger Bengt-Olof Staffas, Bollnäspartiet, vice ordförande i socialnämnden, tidigare primärvårdschef och sjukhuschef. 

Läs mer om Bollnäspartiet och deras politik här.

Kommunen har en åldrande befolkning och det finns stora behov av fler boendealternativ för äldre. Bollnäspartiet driver frågan om alternativa driftsformer för att göra det möjligt att uppnå målen att skapa moderna särskilda boenden och fler attraktiva trygghetsboenden. 

– Vi kan inte ha särskilda boenden som inte uppfyller dagens funktionskrav. Personer som är biståndsbedömda ska få sina rättigheter tillgodosedda och de äldre personer som byggt vårt samhälle ska inte sättas på undantag, säger Bengt-Olof Staffas.  

”De äldre personer som byggt vårt samhälle ska inte sättas på undantag”

En bättre boendesituation för de äldre skapar även en mer hållbar arbetsmiljö för de personer som arbetar inom äldreomsorgen. Bengt-Olof Staffas har själv arbetat som primärvårdschef och sjukhuschef med uppdrag att bemanna särskilda boenden med läkare. Han är väl medveten om de utmaningar kommunen har framför sig och betonar att det behövs en helt ny syn på personalen. 

– Perspektivet ska vara nerifrån och upp, inte tvärt om. 2022 ska vi inte ha skillnader mellan manliga och kvinnliga arbetsplatser, här behövs krafttag för att skapa bättre arbetsförhållanden med högre löner och bättre scheman. 

Under den här mandatperioden har Bollnäspartiet lyssnat på personalen och de som arbetar inom förvaltningen för att förstå vilka problem och möjligheter som finns inom äldreomsorgen. De har aktivt lyft frågan i bland annat kommunfullmäktige och fått upp den på dagordningen.

– I dag diskuteras den här frågan rejält i kommunen och allt hänger ihop. Vi kan inte ha dåliga boenden i kommunen, dels för att det inte är en värdig boendemiljö och dels för att ingen vill jobba där. Vill ingen jobba på boendena tappar vi personal och en otrolig kompetens, berättar Bengt-Olof Staffas.

Läs mer om Bollnäspartiet och deras politik här.

Bengt Olof Staffas, Bollnäspartiet.

En annan fråga som Bollnäspartiet arbetar för att lyfta är vikten av en väl utbyggd primärvård och ett fungerande sjukhus med specialistvård i Bollnäs. I dag görs miljardsatsningar på sjukhusen i Hudiksvall och Gävle, och Bollnäspartiet ser risken att patientflöden förflyttas från Bollnäs.

– Har vi ingen debatt om sjukhuset finns risken att vi förlorar en bra lokal sjukvård och dessutom en stor arbetsplats med många välutbildade människor. Vi har en väldigt sjukvårdsinriktad samhällsstruktur i Bollnäs där många arbetar inom sjukvården. Det är unikt och något vi verkligen behöver ta tillvara på, säger Bengt-Olof Staffas. 

Dela artikeln

Mer läsning