Hela den här artikeln är en ANNONS från Bollnäspartiet

Oskar Myrberg, Bollnäspartiet.

Elevhälsan i fokus: “Bollnäspartiet vill ge skolan rätt förutsättningar”

Tidiga insatser i skolan har visat sig vara en framgångsfaktor. Bollnäspartiet vill göra det möjligt för elevhälsan att räcka till och finnas där för eleverna.
– Många ungdomar mår inte bra i skolan, säger Oskar Myrberg från Bollnäspartiet.

Skolan ska vara en trygg plats där alla elever får möjlighet att utvecklas på samma villkor. Men idag ser vi allt fler hemmasittare och ungdomar som lämnar grundskolan utan godkända betyg. 

– Det finns många olika skäl till varför man inte kommer till skolan eller klarar av skolan, men en stor del tror jag handlar om att man inte mår bra. Politiker är måna om betygsstatistiken och det är viktigt med bra betyg som skapar valfrihet senare i livet. Men ibland upplever jag att vi glömmer bort att prata om hur eleverna mår här och nu, ett välmående i skolan skapar också bra förutsättningar för framtiden, säger Oskar Myrberg (BP), som just nu utbildar sig till gymnasielärare. 

Läs mer om Bollnäspartiet och deras politik här.

I den här frågan menar Bollnäspartiet att det är viktigt att lyssna in vad de som arbetar inom skolan har för behov. De vill ge personalen större möjligheter till inflytande och delaktighet i de satsningar och inriktningar som krävs för att skapa en bra skola. För det är inom skolan som kompetensen finns – där vet personalen vad som fungerar och vad som kan göras bättre.

– När vi frågar lärare vad de behöver säger många att vi behöver stärka elevhälsan. Idag finns ett stort behov av tidiga insatser och många elever som behöver stöd. Men här behöver de professioner som finns, allt från speciallärare, specialpedagoger, skolsköterska till psykolog och kurator bättre förutsättningar för att räcka till för eleverna, säger Göran Holm (BP), tidigare lärare och rektor i kommunen och idag utbildningschef på Hermods. 

Göran Holm, Bollnäspartiet.

Personalen inom elevhälsan i kommunen sitter på en enorm kunskap och kompetens. Den vill Bollnäspartiet ta tillvara på. Därför arbetar partiet för att ge skolan möjligheter att vidta de åtgärder som krävs och skapa en hållbar arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats för personalen. 

– Vi måste ge förutsättningar till de som jobbar inom skolan att kunna bedriva en verksamhet som verkligen är för alla, säger Göran Holm. 

Under den senaste mandatperioden har Bollnäspartiet stöttat och bevakat projektet Samverkan för bästa skola som genomförts i kommunen. Det är ett projekt där skolorna utifrån sina olika startlägen har fått möjlighet att utvecklas. Nu ska projektet ges förutsättningar att fortsätta bedrivas i kommunens egen regi under namnet Möjligheternas förskola och skola.  

– Vi är medvetna om att arbetet med att erbjuda alla elever en bra skola innebär omfattande ansträngningar och riktade insatser. Ett fint exempel på riktad insats som gett resultat är de koordinatorer som anställts i Bollnäs för att främja skolnärvaro, säger Göran Holm. 

Läs mer om Bollnäspartiet och deras politik här.

Bollnäspartiet ser arbetet med att skapa förutsättningar för stabilitet och hållbarhet inom elevhälsan i Bollnäs som en av de viktigaste delarna för en framgångsrik skolutveckling. 

Dela artikeln

Mer läsning