Hela den här artikeln är en ANNONS från Dalarnas Sjukvårdsparti

”För mycket tid framför datorn, för lite tid med patienter”

Dalarnas sjukvårdsparti tycker det är en prioriterad fråga att förbättra villkoren för såväl patienter som personal inom vuxenpsykiatrin. Idag tvingas personal ägna för mycket tid framför datorn och för lite tid med patienter.

Anton Krigsman har valt att engagera sig i Dalarnas sjukvårdsparti för att han delar deras syn på sjukvårdens behov. Då han själv har erfarenhet av arbete inom psykiatrin känner han extra mycket för det området. 

– Vi vill förbättra arbetsmiljön och se till att fler söker sig till psykiatrin då det idag är få läkare och sjuksköterskor som vill arbeta inom psykiatrin. Vi vill även se vad vi kan göra för att minska kötiden till vuxenpsykiatrin, säger Anton Krigsman.  

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Ett viktigt område är att minska på byråkratin menar Krigsman. 

– Idag tillbringas för mycket tid framför datorn och för lite tid med patienter. Ett sätt att minska byråkratin är att effektivisera journalsystemet så att det går snabbare att dokumentera. Du pluggar ju inte i sju år för att skriva på en dator 80% av tiden, du utbildar dig för att arbeta med patienter. Det finns andra yrkesgrupper som skulle kunna arbeta med dokumentation istället. Därför tycker vi att det är viktigt att arbeta med rätt använd kompetens. Till exempel kan medicinska sekreterare med sina goda administrativa kunskaper avlasta vårdpersonal inom dokumentation. Då kan läkare och sjuksköterskor istället fokusera på sitt viktiga arbete med patienter. Dessutom vore det bra om även psykiatrin kunde få hjälp av vårdnära service med arbetsuppgifter som städning och måltider, berättar Anton Krigsman.

Just nu är det på gång att akutpsykiatrin flyttar från Säter till Falun. 

– Flytten handlar om att förbättra patientsäkerheten. Många som söker till psykiatrin är multisjuka och behöver därför även annan vård. Idag har många patienter behövt slussas mellan Säter och Falun helt i onödan. Tyvärr har till och med patienter avlidit på grund av detta. Flytten av verksamheten är en stor utmaning, men jag är övertygad om att det kommer att bli bra. De nya lokalerna och placeringen i Falun kommer förhoppningsvis även förbättra rekryteringsmöjligheterna till psykiatrin. 

Dalarnas sjukvårdsparti ser psykiatrin som en viktig valfråga. 

– En stor del av alla svenskar drabbas någon gång av psykisk ohälsa, det gör att det är otroligt viktigt att den psykiatriska vården prioriteras. Jag ser det som en fördel att två av de drivande inom Dalarnas sjukvårdsparti har arbetat inom psykiatrin. Pandemin har gjort att många fått upp ögonen än mer för psykisk ohälsa. Det är många som har tappat kontakten med arbetskamrater efter hemarbete och det har skapat mer isolering och ensamhet. Här vill vi göra en skillnad, säger Anton Krigsman avslutningsvis.

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Dalarnas Sjukvårdsparti

Dalarnas Sjukvårdsparti arbetar för att den nära sjukvården ska utvecklas till nytta för medborgarna och att hälso- och sjukvården prioriteras i Region Dalarnas verksamhet. Partiet ingår i Dalasamverkan tillsammans med de fem partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Dela artikeln

Mer läsning

Annons / Dalarnas Sjukvårdsparti

Samma vårdkontakt viktigt för äldres trygghet 

Dalarnas sjukvårdsparti menar att äldres villkor inom vården är en avgörande valfråga. Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius lyfter fram behovet av fler geriatriker och att äldre får samma vårdkontakt vid varje besök. ...

Läs mer
Annons / Dalarnas Sjukvårdsparti

Nu införs högkostnadsskydd för hjälpmedel 

För Dalarnas sjukvårdsparti är funktionshindrades rättigheter en hjärtefråga. Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius berättar att partiet nu fått igenom reformer som gör vardagen enklare för alla med funktionshinder. ...

Läs mer