Hela den här artikeln är en ANNONS från Dalarnas Sjukvårdsparti

Kortare vårdköer och stark ekonomi – framgångsrikt styre för Dalarnas Sjukvårdsparti

Dalarnas Sjukvårdsparti har de senaste åren haft stort inflytande över regionpolitiken. Tillsammans med Dalasamverkan har de kortat vårdköerna, förbättrat regionens ekonomi och genomfört viktiga satsningar på sjukvården.

– Vi är väldigt stolta över det arbete vi utfört och vårt samarbete, säger Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP).

För fyra år sedan bildade Dalarnas Sjukvårdsparti tillsammans med fem andra partier samarbetet Dalasamverkan, för att styra Region Dalarna. Med bara några månader kvar till nästa val kan partiet blicka tillbaka på en framgångsrik mandatperiod med stort inflytande över politiken.

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Framför allt har Dalarnas Sjukvårdsparti kunnat påverka och förändra mycket som rör deras viktigaste fråga – att skapa en bättre sjukvård för alla.

– Vårt samarbete med de andra har gått väldigt bra. Det är tillfredsställande att få vara med och föra fram sina frågor och se dem bli förverkligade. Det är det vi har jobbat för i alla år, att förbättra vården – för patienterna, säger Lisbeth Mörk-Amnelius, regionråd för Dalarnas Sjukvårdsparti.

Vi har lyckats genomföra en rad satsningar för en bättre vård

Ett konkret exempel på succén är att partierna i Dalasamverkan kortat vårdköerna trots att pandemin skapat hinder på vägen.

– Med hjälp av en mix av åtgärder har vi lyckats. Statistiken visar att vårdköerna minskat med cirka 1500 personer sedan i höstas, vilket ju är ganska fantastiskt.

Dalarnas Sjukvårdsparti har tillsammans med Dalasamverkan också lyckats skapa en välskött och stark ekonomi i regionen.

– Vi har gjort smarta val och fått ordning på ekonomin. Det är en förutsättning för att man ska kunna erbjuda patientsäker och jämlik vård till hög kvalitet, säger Lisbeth Mörk-Amnelius.

Patienterna har fått en mer framskjuten plats i det politiska arbetet, berättar hon.

– Nu diskuteras det mer vad som är bra för patienten. Det är ju det verksamheten går ut på – och något som vi i Dalarnas Sjukvårdsparti driver. Vi koncentrerar oss på att det till exempel ska bli en bättre cancervård och förlossningsvård. Och vi har lyckats genomföra en rad satsningar för en bättre vård i vår region.

Mycket tid och kraft har också lagts på Region Dalarnas personal och deras inflytande över arbetsmiljön.

– För Dalarnas Sjukvårdsparti är vården det viktigaste, och för att det ska bedrivas bra sjukvård av hög kvalitet krävs det att vi har kompetent personal och en god arbetsmiljö, säger Lisbeth Mörk-Amnelius och fortsätter:

– Personalbristen inom hälso- och sjukvården är i dag är ett stort problem i hela landet och så även för Region Dalarna. Vi vet att genom bättre villkor och en bättre arbetsmiljö kommer fler vilja arbeta i Region Dalarna och se oss som en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Dalarnas Sjukvårdsparti

Dalarnas Sjukvårdsparti arbetar för att den nära sjukvården ska utvecklas till nytta för medborgarna och att hälso- och sjukvården prioriteras i Region Dalarnas verksamhet. Partiet ingår i Dalasamverkan tillsammans med de fem partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Dela artikeln

Mer läsning

Annons / Dalarnas Sjukvårdsparti

Samma vårdkontakt viktigt för äldres trygghet 

Dalarnas sjukvårdsparti menar att äldres villkor inom vården är en avgörande valfråga. Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius lyfter fram behovet av fler geriatriker och att äldre får samma vårdkontakt vid varje besök. ...

Läs mer