Hela den här artikeln är en ANNONS från Kristdemokraterna

Kristdemokraten vill skapa en bättre sjukvård: ”En otroligt viktig fråga”

Kristdemokraterna har alltid legat Margareta Mahmoud Persson varmt om hjärtat. Hon brinner för att hjälpa äldre, barn och de som är svaga och utsatta i samhället. Därför har politikern från Sveg valt att kämpa för att skapa en bättre sjukvård i Härjedalens kommun.

– Vi vill att vården ska vara lika tillgänglig var man än bor i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Primärvården är basen. Du ska kunna känna dig trygg med att du får den vård du behöver, säger hon.

”Det var slumpen”. Så beskriver Margareta Mahmoud Persson början på en lång och spännande karriär som politiker vid sidan av hennes jobb som sjuksköterska. När hon fick frågan om hon ville bli ordförande för en ny KDU-avdelning i Östersund på 1980-talet tackade hon ja. 

– Jag hade svårt att säga nej på den tiden, men i takt med att jag blev allt mer involverad i politiken tyckte jag att det kändes meningsfullt. Jag har fått en uppgift där jag kan göra gott för andra, inte bara mig själv. Drivkraften för mig har alltid varit att hjälpa andra människor, säger hon.

Idag bor Margareta Mahmoud Persson i Sveg. Efter tiden i KDU har hon blivit allt mer engagerad i politiken och fått fler uppdrag inom både kommunfullmäktige och regionen. 

– Jag kan absolut säga nej nuförtiden. Det gör jag också när jag anser att politiken inte går åt rätt håll. Sjukvården är en otroligt viktig fråga. Det är långt till sjukhuset i Östersund från Sveg och vi måste ha en fungerande primärvård. Våra invånare ska inte behöva upptäcka att de inte kan få rätt vård först när de är i en akut situation, säger hon.

Margareta Mahmoud Persson menar att det finns en övertro till alla lösningar, men att ingen av dem kan ge en garanti att finnas där just när du behöver vården. Kristdemokraterna anser att hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

– Jag tycker om Kristdemokraternas värderingar och att alla är lika mycket värda. Vi vill ge en röst åt den svaga människan, men samtidigt har vi fler utmaningar nu än när jag blev engagerad i partiet på 80-talet, säger hon. 

”Jag är beklämd över att så många barn och ungdomar mår dåligt”

Det hon syftar på är bland annat psykisk ohälsa bland barn och unga. Idag arbetar hon som skolsjuksköterska efter flera år inom bland annat hemsjukvården.

– Jag är beklämd över att så många barn och ungdomar mår dåligt. Idag har vi massor av hemmasittare runt om i landet som redan i tidig ålder hamnar rejält efter sina klasskamrater. Skolan ska vara en plats där elever trivs och utvecklas. Vi måste skapa en bättre skolmiljö med rätt förutsättningar så att de lyckas ta sig vidare och ut i vuxenlivet, säger hon. 

Dela artikeln

Mer läsning