Hela den här artikeln är en ANNONS från Dalarnas Sjukvårdsparti

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) om Dalasamverkan: ”Patienterna har fått en mer framskjuten plats”

Närakuten i Ludvika, närsjukvårdsplats i Särna och fler ambulanser är bara några av de satsningar som gjorts de senaste åren. Dalarnas Sjukvårdsparti har under mandatperioden åstadkommit mycket, men det finns många ytterligare frågor att ta tag i.
– Vi arbetar för att det ska bedrivas bra sjukvård av hög kvalitet, säger regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP).

Dalarnas Sjukvårdsparti har alltid patienten i centrum. Ett synsätt som regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius upplever har kommit att känneteckna hela Dalasamverkan. 

– Patienterna har fått en mer framskjuten plats. Det diskuteras nu mer vad som är bra för patienten – och det är ju det verksamheten går ut på, säger hon. 

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Under mandatperioden har flera stora satsningar gjorts för att skapa en mer tillgänglig sjukvård för alla. Ludvika har fått en närakut och i Särna finns det i dag en närsjukvårdsplats för att framför allt de äldre ska slippa åka över 12-15 mil enkel resa till Mora lasarett.

– För äldre sköra är det ingen bra vård att behöva ligga och skaka i en ambulans så långt. Vi har flera områden som är glest befolkade i Dalarna med jättestora avstånd och där är det väldigt bra att man kan göra den här typen av okonventionella lösningar som närsjukvårdsplatsen i Särna är, säger Lisbeth Mörk-Amnelius. 

Region Dalarna har även arbetat för att förstärka ambulanssjukvården. Totalt har det tillkommit tre nya ambulanser i regionen sedan 2018. 

– Fler ambulanser förkortar utryckningstiden och medför att vi kan rädda fler liv. Men det behövs fortfarande fler ambulanser för att få ned utryckningstiderna ytterligare. Dalarna är ett stort landskap och vi vill ha en ambulanssjukvård av yppersta klass. 

Dalarnas Sjukvårdsparti har tillsammans med Dalasamverkan under mandatperioden förstärkt prostatacancervård, mödrahälsovård och förlossningsvård i Region Dalarna. Och snart fattas även beslut om ett unikt högkostnadsskydd för hjälpmedel som gemensamt har tagits fram av regionen och kommunerna i Dalarna.

Lisbeth Mörk-Amnelius är stolt över vad partierna i Dalasamverkan åstadkommit tillsammans, men hon menar samtidigt att det fortfarande finns mycket kvar att göra. 

– Vi vill fortsätta arbeta för att patienten ska få den bästa möjliga vården i vår region, säger Lisbeth Mörk-Amnelius. 

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Dalarnas Sjukvårdsparti

Dalarnas Sjukvårdsparti arbetar för att den nära sjukvården ska utvecklas till nytta för medborgarna och att hälso- och sjukvården prioriteras i Region Dalarnas verksamhet. Partiet ingår i Dalasamverkan tillsammans med de fem partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Dela artikeln

Mer läsning

Annons / Dalarnas Sjukvårdsparti

Samma vårdkontakt viktigt för äldres trygghet 

Dalarnas sjukvårdsparti menar att äldres villkor inom vården är en avgörande valfråga. Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius lyfter fram behovet av fler geriatriker och att äldre får samma vårdkontakt vid varje besök. ...

Läs mer