Hela den här artikeln är en ANNONS från Dalarnas Sjukvårdsparti

Samma vårdkontakt viktigt för äldres trygghet 

Dalarnas sjukvårdsparti menar att äldres villkor inom vården är en avgörande valfråga. Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius lyfter fram behovet av fler geriatriker och att äldre får samma vårdkontakt vid varje besök.

– Vi har som region ett stort ansvar för det viktiga arbetet med äldre och sköra. Det är viktigt att vi förstår att äldre är den grupp som konsumerar merparten av den vård som utförs. Det gör det extra allvarligt att det är en sådan brist på geriatriker och vårdpersonal specialiserad på äldre i Dalarna. Det finns en brist i hela landet, men vi behöver ändå göra allt vi kan för att anställa fler geriatriker, säger Lisbeth Mörk-Amnelius.

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

En viktig fråga för partiet är kontinuiteten i äldres vård, det är en fråga om både trygghet och vårdkvalitet. 

– Det är viktigt, inte minst som äldre, att få träffa samma läkare och sjuksköterska vid kontakt med vården. Du ska inte behöva berätta din livshistoria varje gång. Därför premierar vi vårdcentraler som kan erbjuda fast läkarkontakt i vårdvalsavtalen. Vi ser dessutom att anhöriga ofta tvingas ta ett för stort ansvar. Jag minns hur viktig jag var för mina egna föräldrar, när de inte kom ihåg vad doktorn hade sagt kunde jag hjälpa till. Därför är det viktigt att se till att det finns tid att prata med anhöriga för vårdpersonalen, berättar Lisbeth Mörk-Amnelius.

En annan viktig fråga för många äldre är samverkan mellan olika vårdgivare. 

– Idag finns det en risk att du som patient får sämre vård på grund av bristande samarbete mellan kommunen som tar hand om omvårdnad och regionen som ansvarar för sjukvården. Exempelvis har inte kommuner och regionen samma journalsystem, så läkare på vårdcentraler kan inte läsa journaler från kommuners boenden. Så kan vi inte ha det. Det här behöver vi ändra på, inte minst för de äldre patienternas skull. 

En annan fråga som partiet får in mycket feedback på är digitalisering. 

– Det finns många äldre som är hur digitala som helst, men alla är inte det. Det är viktigt att vi gör vården mer tillgänglig så att äldre personer lätt får tillgång till den. Bara detta med knappval i telefonsvarare kan vara oöverstigligt för vissa. Här ser vi att det behöver sättas in insatser, säger Lisbeth Mörk-Amnelius.

För att öka kunskapen om äldres sjukdomar har ett forskningscenter etablerats. 

– Många äldre har en komplexitet av många olika sjukdomar, vilket gör vården mer utmanande. Därför har vi inrättat ett forskningscenter specialiserat på äldres sjukdomar i Ludvika. Det gäller att ta vara på äldres rättigheter och ge alla rätt omhändertagande, så att man även som sjuk och äldre ska ha ett gott liv. Det är viktigt att även de sista åren i livet blir bra, säger Lisbeth Mörk-Amnelius avslutningsvis.

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Dalarnas Sjukvårdsparti

Dalarnas Sjukvårdsparti arbetar för att den nära sjukvården ska utvecklas till nytta för medborgarna och att hälso- och sjukvården prioriteras i Region Dalarnas verksamhet. Partiet ingår i Dalasamverkan tillsammans med de fem partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Dela artikeln

Mer läsning

Annons / Dalarnas Sjukvårdsparti

Nu införs högkostnadsskydd för hjälpmedel 

För Dalarnas sjukvårdsparti är funktionshindrades rättigheter en hjärtefråga. Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius berättar att partiet nu fått igenom reformer som gör vardagen enklare för alla med funktionshinder. ...

Läs mer