Hela den här artikeln är en ANNONS från Sverigedemokraterna

Ingvar Jonsson, regionråd (SD) Västmanland

SD i Västmanland – 5 viktigaste punkterna för bättre sjukvård

Sverigedemokraterna i Västmanland om vad de prioriterar för att nå en bättre sjukvård.

För att nå målet om en sjukvård i världsklass måste tillgängligheten säkras i hela region Västmanland och inom hela verksamheten. Det kräver att kompetensen nyttjas på ett optimalt sätt och det kräver att arbetsmiljön är hälsosam samt att det finns utrymme för vidareutbildning för personalen.

Sverigedemokraterna är också det parti som prioriterar den psykiatriska vården då alla undersökningar och rapporter visar att den psykiska ohälsan breder ut sig inom alla samhällsgrupper. Här satsar vi pengar på kompetensutbildning inom psykiatrin.

Vi fortsätter vidare att ha personalens positiva löneutveckling som ett viktigt mål. Personalen är regionens viktigaste resurs, därför att utan den fallerar alla målsättningar och vår vårdproduktion kan inte upprätthållas. En förbättrad personalpolitik skapar bättre förutsättningar att vara attraktiv som arbetsgivare.

Läs mer om Sverigedemokraterna i Västmanland och deras politik här.

Dela artikeln

Mer läsning