Hela den här artikeln är en ANNONS från Dalarnas Sjukvårdsparti

”Skulle män föda barn hade BB i Mora öppnats för länge sedan” 

För elva år sedan försvann BB från Mora lasarett och födande tvingas nu resa långa sträckor för att komma till en förlossningsavdelning. Dalarnas sjukvårdsparti anser att återöppnade av Mora BB är viktigt för såväl patientsäkerheten som ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ingvar ”Nille” Niilimaa på Dalarnas sjukvårdsparti berättar om nedläggningen år 2011. 

– Majoriteten i regionen tyckte då att lasarettet i Mora var för litet, men idag blir det istället en överbeläggning i Falun när de måste ta emot födande från hela Dalarna. BB i Falun har en viktig roll för att ta hand om födslar som kräver specialistbehandling, men ett BB i Mora skulle bli ett betydelsefullt komplement. Vi vet att det är många föräldrar som vill slippa de långa resorna. Mora BB skulle då kunna ta födande från många orter i Dalarna som till exempel Vansbro, Malung och Älvdalen.

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Varför är det viktigt med ett BB i Mora?

– Vi vill ha ett BB i Mora för att trygga patientsäkerheten. Det är ingen bra situation att tvingas åka många mil för att komma till BB eller tvingas föda i bilen. Vi ser det även som en jämställdhetsfråga. Kvinnors vårdbehov borde tas på lika stort allvar som männens. Om män födde barn hade vi redan haft ett BB i Mora. Det är ett stort önskemål från allmänheten och alla blivande föräldrar. Om vi i Dalarnas sjukvårdsparti får tillräckligt med röster i valet kan vi driva igenom det.

Under den senaste mandatperioden har Dalarnas sjukvårdsparti försökt förbättra situationen för blivande föräldrar. 

– Vi har startat upp ett patienthotell i Falun så att familjer kan stanna kvar om det blir problem efter förlossningen. Det är en kompromiss som vi lyckats få till men att öppna Mora BB är en mycket bättre långsiktig lösning, säger Ingvar Niilimaa.

Historiskt var Mora BB välkänt i Sverige för den etablerade och välfungerande verksamheten. 

– Vi vill återskapa det BB som fungerade så bra och var så populärt. Jag har själv tre barn som är födda på Mora BB och minns vilket bra bemötande vi fick fast det är över 40 år sedan. Det var modernt på det sättet att allt inte var på rutin utan att födande mammor kunde påverka sin vård mycket, berättar Ingvar Niilimaa.

Trots den uppmärksammade barnmorskebristen i Sverige tror Ingvar inte att det skulle bli ett problem att rekrytera till Mora. 

– Det finns många barnmorskor som har slutat för att arbetet blivit för stressigt. De signaler vi får är att många av dem skulle tycka att det vore kanon att få arbeta på ett nyöppnat BB i Mora. 

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Dalarnas Sjukvårdsparti

Dalarnas Sjukvårdsparti arbetar för att den nära sjukvården ska utvecklas till nytta för medborgarna och att hälso- och sjukvården prioriteras i Region Dalarnas verksamhet. Partiet ingår i Dalasamverkan tillsammans med de fem partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Dela artikeln

Mer läsning

Annons / Dalarnas Sjukvårdsparti

Samma vårdkontakt viktigt för äldres trygghet 

Dalarnas sjukvårdsparti menar att äldres villkor inom vården är en avgörande valfråga. Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius lyfter fram behovet av fler geriatriker och att äldre får samma vårdkontakt vid varje besök. ...

Läs mer