Hela den här artikeln är en ANNONS från Dalarnas Sjukvårdsparti

Ingvar ”Nille” Niilimaa, ordförande i Dalarnas Sjukvårdsparti.

Tandvård borde räknas in i högkostnadsskyddet 

Dalarnas Sjukvårdsparti tycker att tandvården förtjänar att ses som lika samhällsviktig som annan sjukvård. Partiets ordförande Ingvar ”Nille” Niilimaa tycker därför att det borde vara en självklarhet att tandvården omfattas av sjukvårdens högkostnadsskydd.

– Tyvärr har vi under den senaste mandatperioden tvingats ta tuffa beslut och lägga ned några tandvårdskliniker. Får vi ett starkare stöd efter valet i höst vill vi återskapa de kliniker som har stängt. 

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Ingvar lyfter fram att tillgängligheten till tandvård är lika viktig som till annan sjukvård. 

– Vi har i partiet drivit igenom en skiftomläggning av tandvården i Avesta och Ludvika, vilket fungerat riktigt bra. Omläggningen innebär att personalen inte längre är bunden till en viss tandläkarstol. Det nya arbetssättet gör att tillgängligheten förbättras med öppet på lördagar, tidig morgon såväl som kvällstid. Egentligen hade vi redan velat genomföra reformen på alla kliniker, men planerna grusades på grund av pandemin, berättar Ingvar Niilimaa.

En annan viktig fråga gäller tandvårdens kostnader för den enskilde. 

– Vi vill att det ska kosta lika mycket att gå till tandläkare som till en vanlig läkare. Tänderna tillhör munnen och munnen tillhör kroppen, svårare än så borde det inte vara. Det borde vara självklart att tandvården ingår i högkostnadsskyddet. 

Dålig tandhälsa kan leda till allvarliga följdverkningar berättar Ingvar. 

– Det finns de som inte klarar av att sköta sina tänder av olika anledningar. Ska de vara som andra klassens medborgare och inte våga öppna munnen? Vi tycker att det är viktigt att alla ska få hjälp. Man kan ju även fråga sig vad en dålig tandhälsa som inte blir åtgärdad kostar i nästa steg? Exempelvis finns det ett tydligt samband mellan dåliga tänder och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Niilimaa berättar om den kritik partiet fått av andra partier.

– Då frågan om högkostnadsskydd för tandvården är en nationell fråga tycker andra partier att vi inte borde ta upp det. Vi tycker tvärtom att det är vårt ansvar att driva på de partier som är representerade i riksdagen. För att öka tandhälsan i hela Sverige så kräver vi att det blir en förändring. Till er som tillhör riksdagspartier, ta ert ansvar och få med era partikamrater i riksdagen att rösta för att tandvården kommer in i högkostnadsskyddet, säger Niilimaa avslutningsvis.

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Dalarnas Sjukvårdsparti

Dalarnas Sjukvårdsparti arbetar för att den nära sjukvården ska utvecklas till nytta för medborgarna och att hälso- och sjukvården prioriteras i Region Dalarnas verksamhet. Partiet ingår i Dalasamverkan tillsammans med de fem partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Dela artikeln

Mer läsning

Annons / Dalarnas Sjukvårdsparti

Samma vårdkontakt viktigt för äldres trygghet 

Dalarnas sjukvårdsparti menar att äldres villkor inom vården är en avgörande valfråga. Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius lyfter fram behovet av fler geriatriker och att äldre får samma vårdkontakt vid varje besök. ...

Läs mer