Hela den här artikeln är en ANNONS från Dalarnas Sjukvårdsparti

Unga måste få hjälp i tid med sin psykiska ohälsa

Barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna står inför stora utmaningar. Många söker till BUP, men de långa köerna gör att alla inte får hjälp i tid. Anton Krigsman från Dalarnas sjukvårdsparti berättar om de satsningar som de vill göra för att förbättra bemötande av unga med psykisk ohälsa.

En viktig reform som Dalarnas sjukvårdsparti fått igenom är att öppna upp för privata aktörer inom BUP, barn- och ungdomspsykiatri. 

– Beslutet fattades för att vi insåg att något måste ändras då köerna till BUP varit för långa och vi inte alltid uppfyller vårdgarantin. Får inte barn hjälp i tid med sin psykiska ohälsa kan det drabba en resten av livet. Genom att nu fler aktörer kommer in hoppas vi kunna korta köerna så att alla får hjälp i tid. Intresset från privata utförare har hittills varit stort. Då detta är helt nytt är vi dock fortfarande i en uppstartsfas, säger Anton Krigsman.

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Anton har själv arbetat inom psykiatrin och tar med sig de erfarenheter han fått från golvet i arbetet för Dalarnas sjukvårdsparti. 

– Idag har vi en situation där många väntar på en utredning. Av de som står i kön är det ungefär hälften som går vidare till behandling av BUP, resterande del går vidare till öppenvården. Därför är det viktigt att förbättra samarbetet mellan öppenvården, BUP och ungdomshabiliteringen. Det är otroligt viktigt att inga barn blir bortglömda och att samarbetet följer patienten. Det händer redan så mycket i kroppen för barn och ungdomar, det sista man vill är att de ska känna hopplöshet. Barn ska känna att de kan begära stöd om de mår dåligt och ska erbjudas hjälp, så att man inte redan i tidig ålder känner att det inte finns något hjälp att få. Därför har vi även i partiet ett mål om att kunna etablera en fast vårdkontakt inom psykiatrin så att man går till samma person varje gång. Det är viktigt för att bygga upp tillit och förtroende för vårdpersonalen, berättar Anton Krigsman.

Även skolhälsovården spelar en viktig roll för barn och ungdomars psykiska mående. 

– BUP har även ett tätt samarbete med skolhälsovården, men det skulle kunna bli ännu bättre. Kuratorer skulle kunna avlasta de som har mer tillfälliga utmaningar, till exempel om man drabbas av sorg i familjen. Det är även viktigt att utbilda barn och ungdomar. Det är inget fel med att må dåligt och det är viktigt att man pratar om det, annars blir det till slut ohållbart. Föräldrar ska också informeras om var de kan söka sig om ens barn är ledset och man inte vet vad det beror på och barnet inte vill prata själv, säger Anton Krigsman avslutningsvis. 

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Dalarnas Sjukvårdsparti

Dalarnas Sjukvårdsparti arbetar för att den nära sjukvården ska utvecklas till nytta för medborgarna och att hälso- och sjukvården prioriteras i Region Dalarnas verksamhet. Partiet ingår i Dalasamverkan tillsammans med de fem partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Dela artikeln

Mer läsning

Annons / Dalarnas Sjukvårdsparti

Samma vårdkontakt viktigt för äldres trygghet 

Dalarnas sjukvårdsparti menar att äldres villkor inom vården är en avgörande valfråga. Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius lyfter fram behovet av fler geriatriker och att äldre får samma vårdkontakt vid varje besök. ...

Läs mer
Annons / Dalarnas Sjukvårdsparti

Nu införs högkostnadsskydd för hjälpmedel 

För Dalarnas sjukvårdsparti är funktionshindrades rättigheter en hjärtefråga. Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius berättar att partiet nu fått igenom reformer som gör vardagen enklare för alla med funktionshinder. ...

Läs mer