”För mycket tid framför datorn, för lite tid med patienter”