Bli politiker i din egen kommun – reglerna du måste kunna

Som kommunpolitiker har du möjlighet att aktivt vara med och påverka framtiden för din kommun. Men det finns vissa krav du behöver uppfylla för att kunna kandidera i ett kommunval.
Här guidar vi dig igenom allt du behöver veta.

Många tror att det är en heltidssyssla att vara politiker, men faktum är att majoriteten av alla svenska kommunpolitiker är så kallade fritidspolitiker. Det betyder att de sköter sitt uppdrag vid sidan om arbete eller studier. De som arbetar heltid inom politiken kallas istället yrkespolitiker. 

Är du en valbar kandidat?

Den vanligaste vägen in i politiken är att du först ansluter dig till ett parti vars åsikter och värderingar stämmer väl överens med dina egna, och att du sedan jobbar dig uppåt inom partiet. Att vara medlem i ett parti är dock inget krav för att kunna kandidera i ett val. Allt som krävs är att du har rösträtt i det aktuella valet samt att du är folkbokförd i den kommun där du kandiderar. 

Så kandiderar du i ett kommunval

Det finns olika sätt att ställa upp i ett kommunval. Det vanligaste är att du, efter att ha klättrat inom ett parti, blir nominerad som kandidat i valet av partiets medlemmar. Men ofta är partierna även öppna för att personer som ännu inte är medlemmar nomineras. Däremot kan det vara ett krav att du går med i partiet innan kandidatlistan antas. 

För att partiet ska kunna anmäla dig som kandidat finns det två krav: du måste ge ditt samtycke genom att skriva under en kandidatförklaring och partiet måste ha en registrerad partibeteckning. När ett parti har anmält kandidater för ett val låser de sina listor, vilket innebär att väljarna inte kan skriva till namn på valsedeln på kandidater som partiet själv inte valt. 

Ett parti som har namnvalsedlar, men som väljer att inte anmäla eller lista några kandidater, har däremot öppna listor. Det innebär att väljarna kan skriva till namn på valsedeln och nominera en eller flera valfria personer. Ditt namn kan därför hamna på en valsedel utan ditt medgivande, men för att du ska kunna vara valbar måste du samtycka till nomineringen senast två dagar innan valdagen. 

Källa: Valmyndigheten

Text: Sara Schedin

Dela artikeln

Senaste guiderna