Så många är röstberättigade för valen – preliminär statistik

Valmyndigheten har tagit fram statistik för antal röstberättigade i val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Preliminär statistik visar att 7 712 103 antal personer är röstberättigade i val till riskdagen, 8 092 109 antal personer är röstberättigade i val till regionfullmäktige och att 8 141 439 antal personer är röstberättigade i val till kommunfullmäktige.Statistiken innehåller uppgifter över röstberättigade för varje valdistrikt och används för att räkna ut antal fasta valkretsmandat. Den preliminära statistiken grundar sig på folkbokföringsuppgifterna per 1 mars 2022.

30 dagar före valdagen bestäms rösträtten av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister. Slutgiltig statistik över hur många som är röstberättigade i valen till riksdagen, region- och kommunfullmäktige fastställs därmed 30 dagar före valdagen.

Källa: Val.se

Dela artikeln

Mer läsning