Så stärks skyddet för valhemligheten och väljarna inför valet

Den 1 februari trädde en ny lagstiftning i kraft. Lagstiftningen syftar i stora drag till att stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen och stärka skyddet för valhemligheten. Bland annat blir det tydligare för väljarna hur valsedlarna ska väljas – och det får endast vara en väljare bakom valskärmen. Väljare med funktionsnedsättning eller liknande ska få hjälp, på begäran.

Detta innebär också att valnämnderna tar över ansvaret att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna. Valmyndigheten ges också ansvar att ta fram utbildningsmaterial gällande valet till länsstyrelserna och valnämnderna, inför varje val.Väljare som inte följer röstmottagarens anvisningar ska kunna uppmanas att tillfälligt lämna val- eller röstningslokalen.Ändringarna kommer tillämpas för första gången vid valet till riksdagen, region- och kommunfullmäktige den 11 september i år.

Källa: Val.se

Dela artikeln

Mer läsning