Hela den här artikeln är en ANNONS från Lokala Partiers Nätverk

Så undviker du den vanliga missen i valet: “Många vet inte att de kan rösta på olika partier”

Snart är det dags för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Men visste du att det går att rösta på olika partier i de tre valen?

– Förstagångsväljare tenderar mer än andra väljare att rösta på samma parti i alla tre valen och många vet inte att de kan rösta på olika partier, säger Jan Annerstedt, styrelseledamot i Lokala Partiers Nätverk.

Söndagen den 11 september 2022 är det dags att söka sig till vallokalerna för att rösta på det parti som du vill ska bestämma – om du inte redan har hunnit förtidsrösta. Något som är bra att känna till innan du tar ditt beslut är att du har möjlighet att röstdela. Det vill säga rösta på olika partier i kommun-, region- och riksdagsvalet. 

– Många röstar på exempelvis Socialdemokraterna rakt igenom. Men som medborgare har man en jättemöjlighet att rösta på olika partier i de olika valen. Kanske lägger man en röst på Magdalena Andersson i det nationella valet, Moderaterna i det regionala valet och en röst på ett lokalt parti i det kommunala valet, säger Benny Engberg, Bollnäspartiet, kommunalråd i Bollnäs kommun och ordförande i riksorganisationen Lokala Partiers Nätverk. 

Läs mer om Lokala Partiers Nätverk och få hjälp och stöttning med ditt lokala parti.

Benny Engberg.

Lokala Partiers Nätverk är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå. De driver alla olika frågor men enas i att föra politiken närmare medborgarna och tillsammans höja den lokala rösten. Här hjälper även de mer erfarna partierna nybildade partier framåt och agerar rådgivare. 

– Vi är som ett lag med 35 partier runt om i Sverige som hjälper varandra och går ihop gemensamt för att lyfta viktiga frågor, berättar Benny Engberg. 

Inför det här valet har Lokala Partiers Nätverk tillsammans valt att belysa röstdelning. En viktig demokratisk information som de framför allt vill sprida till gruppen förstagångsväljare. 

– Ny forskning visar att det är många som inte vet att man kan rösta på ett lokalt parti och det vill vi ändra på, säger ordförande Benny Engberg. 

Jan Annerstedt, FörNyaLund, kommunalråd i Lunds kommun och styrelseledamot i Lokala Partiers Nätverk ser stora fördelar för medborgarna på lokal nivå att ha partier som brinner för de kommunala frågorna. Partier som inte styrs av ideologi utan lyssnar på medborgarna och endast driver lokala frågor. 

– Vi kan lägga all ideologi åt sidan och arbeta mera lösningsorienterat. Väljarna uppskattar pragmatiska politiker och detta kanske förklarar varför det idag finns lokala partier i hälften av Sveriges kommuner, säger Jan Annerstedt.

Läs mer om Lokala Partiers Nätverk och få hjälp och stöttning med ditt lokala parti.

Jan Annerstedt.

Både Jan Annerstedt och Benny Engberg menar att lokala partier behöver vara mer lyhörda än andra partier. Det är viktigt att de lyssnar på medborgarna och deras åsikter innan beslut fattas. 

– Lokala partier är ett tecken på att demokratin håller på att vitaliseras. Allt fungerar inte alltid så bra i kommunerna. Medborgarna märker att det inte räcker med att skriva insändare och ringa till sin politiker utan att man faktiskt måste organisera sig för att få förändring, säger Jan Annerstedt.  

Du vet väl om att du kan rösta på tre olika partier i höstens val? Se hela filmen här. 

Fler än 200 lokala partier ställer upp i årets val – vart fjärde är redan med och styr i sin kommun

● Hela 210 lokala partier ställde upp i valet 2018 till kommunfullmäktige och i några fallockså till regionen. Inför årets val har ännu fler lokala partier nominerat kandidater tillkommunfullmäktige.

● I 2018 års val fick 171 partier som inte är representerade i riksdagen totalt 575 mandat isammanlagt 146 kommuner. Det ska jämföras med 2014 års val när 181 partier erhöll 539 mandat i 142 kommuner.

● I 49 kommuner ingår ett lokalt parti i det kommunala styret.

● I fem kommuner innehar det lokala partiet posten som ordförande i kommunstyrelsen. I30 kommuner ingår det lokala partiet i ett borgerligt styre, i 16 kommuner i ettblocköverskridande styre, i en kommun i ett vänsterstyre, och i två kommuner i ett övrigtstyre.

● Några lokala partier ställde även upp i riksdags- och/eller landstingsvalet. Exempelvisfick Feministiskt initiativ 22 mandat i 13 kommuner. I Norrbotten fick Sjukvårdspartiet 27mandat i 7 kommuner.

● Flertalet lokala partier i Sverige är dock genuint lokala partier. Successivt har i helalandet blivit alltfler lokala partier. En del har upphört efter en eller flera valperioder, mensamtidigt bildas nya lokala partier. Det sannolikt äldsta lokala partiet (Aktiv Politik iFalkenberg) fungerade i 46 år.

● Lokala partier finns representerade såväl i storstäder som i några av de allra minstakommunerna. De röstmässigt största lokala partierna är Demokraterna i Göteborg (60013 röster och 17 procent) följt av FörNyaLund (6 870 röster och 8,6 procent),Tullingepartiet (5 893 röster och 12,4 procent) samt Nackalistan (5 642 röster och 8,7procent).

● De andelsmässigt största lokala partierna återfinns sedan 2018 i relativt små kommuner.Oberoende realister i Hagfors erhöll 36,5 procent av rösterna, Nykvarnspartiet 30,4procent och Perstorps Framtid 29,8 procent. Sex lokala partier erhöll mer än 20 procentoch 42 partier mer än tio procent av rösterna. Av dessa lokala partier var tio helt nya vidvalet 2018.

Dela artikeln

Mer läsning