Hela den här artikeln är en ANNONS från Dalarnas Sjukvårdsparti

God och nära vård i hela Dalarna för patienternas skull

Dalarnas sjukvårdsparti lyfter fram att en mer tillgänglig vård är ett stort önskemål från patienter. Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius berättar om hur de kommer att arbeta för en god och nära vård i hela Dalarna.

– Vi vill att primärvården ska utvecklas och bli mer tillgänglig utan långa väntetider. Därför satsar vi bland annat på mobila team. Redan idag finns det mobila team som gör hembesök i delar av regionen, men vi ser att det behöver utvecklas än mer. Det finns många som har långt till vården och skulle kunna få mer hjälp av hembesök, säger Lisbeth Mörk-Amnelius. 

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Lisbeth berättar att vårdkvaliteten höjs om patienten sätts i centrum. 

– Patienter behöver lotsas hela vägen under vårdresan, så ingen faller mellan stolarna. Dessutom vill vi att du som patient alltid ska få komma till samma läkare eller specialistsjuksköterska. Då slipper du upprepa din sjukdomshistoria vid varje vårdkontakt. Speciellt viktigt är det här för patienter med kroniska sjukdomar. Det tillämpas till viss del idag men kan utvecklas än mer. 

En viktig fråga när det gäller tillgänglighet är vårdcentralernas öppettider. 

– Redan idag har vi infört ett system där vi ger mer ersättning till vårdcentraler som förlänger sina öppettider. Vi arbetar även för att det ska öppnas upp fler drop in-tider. När det gäller digitala kontakter med vården är det viktigt att det blir frivilligt. För de som vill ha digitala vårdkontakter kan jag tipsa om regionens egen vårdapp Min Vård. Jämfört med privata appar är fördelen att du träffar vårdpersonal som har tillgång till din journal, förklarar Lisbeth Mörk-Amnelius.

Under den senaste mandatperioden har partiet genomfört en lång rad satsningar. 

– Till exempel har vi öppnat en närsjukvårdsakut i Ludvika. Dessutom har vi startat en närsjukvårdsplats på Särna vårdcentral. Där kan patienter läggas in över natten för observation istället att skickas till närmsta sjukhus 12 mil bort. För den som är gammal och skör är den typen av resor en onödig påfrestning när det går att lösa på hemmaplan. I Särna har det efterfrågats i över 30 år och vi vet att det efterfrågas i fler samhällen som har långt till sjukhus. 

En annan viktig fråga för partiet är att förbättra hela vårdsystemet. 

– Sjukvården i hela landet skulle vara hjälpt av att minska byråkratin så att mer tid kan ägnas åt patienter. Till exempel har vi olika journalsystem i regionen och kommunerna så att vi inte kan läsa varandras journaler. Det försvårar bland annat för patienter som bor på särskilda boenden. En ökad samordning mellan region och kommun är därför viktig, säger Mörk-Amnelius avslutningsvis. 

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Dalarnas Sjukvårdsparti

Dalarnas Sjukvårdsparti arbetar för att den nära sjukvården ska utvecklas till nytta för medborgarna och att hälso- och sjukvården prioriteras i Region Dalarnas verksamhet. Partiet ingår i Dalasamverkan tillsammans med de fem partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Dela artikeln

Mer läsning

Annons / Dalarnas Sjukvårdsparti

Samma vårdkontakt viktigt för äldres trygghet 

Dalarnas sjukvårdsparti menar att äldres villkor inom vården är en avgörande valfråga. Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius lyfter fram behovet av fler geriatriker och att äldre får samma vårdkontakt vid varje besök. ...

Läs mer