Hela den här artikeln är en ANNONS från Dalarnas Sjukvårdsparti

Mindre byråkrati ger mer tid till patienterna – ”Måste få bästa bemötandet och känna sig trygga”

Vi träffar Ingvar ”Nille” Niilimaa, en av grundarna av Dalarnas sjukvårdsparti, som berättar om hur de vill förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen i regionen och hur vården ska utvecklas för patienternas bästa. 

– Patienterna måste få det bästa bemötandet och känna sig trygga med att vi kan erbjuda en jämn vårdkvalitet. Samtidigt ska personal inte behöva slita ut sig och må dåligt på grund av arbetsmiljön. Vi arbetar för att region Dalarna ska utmärkas av harmoniska arbetsplatser där alla trivs på jobbet, säger Ingvar ”Nille” Niilimaa.

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Arbetsmiljöproblemen inom sjukvården är komplext förklarar Nille. 

– En typisk situation som skapar stress är när bemanningen är för låg. Då hinner inte personalen med, det krävs tid för att ge en ordentlig vård. Personalbristen leder tyvärr även till att man ibland tvingas minska antalet vårdplatser. Om vi löser arbetsmiljön kan dessutom många som lämnat vårdyrket säkert tänka sig att komma tillbaka. På det sättet kan vårdens stora rekryteringsutmaning lösas. Idag tvingas vården använda hyrpersonal, men det är inte optimalt. Inhyrd personal lär inte känna patienter på samma sätt som fast personal.

Ett sätt att förbättra arbetsmiljön är att frigöra mer tid för vårdarbete. 

– Det finns en risk att byråkratin inom vården tvingar vårdpersonal att fokusera på fel saker. Oerhört mycket fokus ligger på dokumentation, vilket tar tid från arbete med patienter. Alla krav på dokumentation kan även skapa en trötthet, så att det inte tas på allvar. Dessutom är inte heller vårdpersonal utbildade för att arbeta med dokumentation på det här sättet. 

Även andra arbetsuppgifter stjäl tid från patienter. 

– Vårdpersonal behöver avlastas från uppgifter som inte är patientnära. Därför har vi sett till att personal från vårdnära service avlastar vårdpersonal med sådant som måltider, lokalvård, förrådshantering med mera. En sjuksköterska ska få arbeta som sjuksköterska och en undersköterska som undersköterska.

Trots utmaningarna är Ingvar Niilimaa stolt över det arbete som görs inom vården. 

– Jag skulle vilja att den vård som vi bedriver inom Dalarna blir den bästa vården och känd i hela Sverige, att vi är bäst både på att ta hand om personal och patienter. På många håll är arbetsmiljön bra redan idag, men mycket mer behöver göras. Vi har inom majoriteten i region Dalarna gjort satsningar på bättre löner och arbetsvillkor i nya avtal med sjuksköterskor och undersköterskor. Men vi behöver arbeta med de här frågorna kontinuerligt. Vi får inte slå oss till ro utan behöver ständigt fortsätta arbeta för en bättre arbetsmiljö inom vården i hela Dalarna, säger Niilimaa avslutningsvis.

Läs mer om Dalarnas Sjukvårdsparti och deras politik här.

Dalarnas Sjukvårdsparti

Dalarnas Sjukvårdsparti arbetar för att den nära sjukvården ska utvecklas till nytta för medborgarna och att hälso- och sjukvården prioriteras i Region Dalarnas verksamhet. Partiet ingår i Dalasamverkan tillsammans med de fem partierna Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Dela artikeln

Mer läsning

Annons / Dalarnas Sjukvårdsparti

Samma vårdkontakt viktigt för äldres trygghet 

Dalarnas sjukvårdsparti menar att äldres villkor inom vården är en avgörande valfråga. Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius lyfter fram behovet av fler geriatriker och att äldre får samma vårdkontakt vid varje besök. ...

Läs mer